فصلنامه علمی پژوهشی ، پژوهش در برنامه ریزی درسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان - راهنمای پایگاه
برای مشاهده راهنمای کامل صفحات وبگاه اینجا را کلیک کنید
اطلاعات نشریه : فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش در برنامه ریزی درسی از تابستان 1385 با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران منتشر شده است. مجوز انتشار: شمارۀ 331/124ـ مورخ 28/1/86 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دارای رتبه علمی ـ پژوهشی به شماره 72413/3111 از کمیسیون نشریات علمی کشور نشانی: اصفهان، خیابان جی، سه‌راه کارخانۀ قند، ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) تلفن:13- 35354010 -031 داخلی 2440/ نمابر: 35354015 صندوق پستی 158ـ 81595 http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e / Curr_journalkhuisf@yahoo.com
برای مشاهده راهنمای کامل صفحات وبگاه اینجا را کلیک کنید